Face Lathe / เครื่องกลึงหน้าจานใหญ่

หมวดหมู่สินค้า

รายการสินค้าทั้งหมดในหมวดหมู่ : Face Lathe / เครื่องกลึงหน้าจานใหญ่

Face Lathe 1600 x 1800 mm // Seibu Koki

Seibu Koki เครื่องกลึงหน้าจานใหญ่
Model: LHS – 3616 หัวจับสี่จับ 1260 มิล
สวิงผ่านป้อมมีด 710 ผ่านหน้าแท่น 1070 ผ่านคอม้า 1600 มิล
ระยะกลึงชิ้นงานยาวสุด 1800 มิล มอเตอร์ติดเบรค

Face Lathe 1400 x 2000 // Kotobuki

Kotobuki เครื่องกลึงหน้าจานใหญ่
Model: FL – 54 หัวจับสี่จับ 915 มิล
สวิงผ่านป้อมมีด 740 ผ่านหน้าแท่น 1000 ผ่านคอม้า 1400 มิล
ชิ้นงานยาว 2000 มิล มอเตอร์ติดเบรค