Face Lathe 1400 x 2000 // Kotobuki

หมวดหมู่สินค้า

Face Lathe 1400 x 2000 // Kotobuki

Kotobuki เครื่องกลึงหน้าจานใหญ่
Model: FL – 54 หัวจับสี่จับ 915 มิล
สวิงผ่านป้อมมีด 740 ผ่านหน้าแท่น 1000 ผ่านคอม้า 1400 มิล
ชิ้นงานยาว 2000 มิล มอเตอร์ติดเบรค

รูปเพิ่มเติม