Boring / เครื่องคว้าน

หมวดหมู่สินค้า

รายการสินค้าทั้งหมดในหมวดหมู่ : Boring / เครื่องคว้าน

Floor Boring & Milling machine // Toshiba Shibaura

เครื่องคว้านแนวนอน Toshiba Shibaura
Model: BF – 13AQ
Rotary Table 2000 x 2500 mm (โต๊ะแยกจากคอลัมน์) น้ำหนักโต๊ะ 14.9ตัน
คอลัมน์เคลื่อนหน้า-หลัง 6000 mm น้ำหนักรวม 26.4ตัน
หัวสปินเดิ้ลขึ้นลง 2500 mm , หัวยืดเข้าออก 900mm
พร้อมอุปกรณ์จำนวนมาก (และมีหัวมิลลิ่งให้ 2 หัว)

(3in1) Combined Milling Boring & Facing

3in1 เครื่องปาด เจาะ คว้าน Kuraki
Model: CM – 502 น้ำหนักรวม 16 ton
หน้าโต๊ะ 2400 x 650 mm แกนหัวยืดเจาะออโต้ได้ด้วย
ระยะซ้ายขวา 1600 เข้าออก 600 หัวแนวตั้ง 1000 หัวแนวนอน 1130 mm
Spindle NT # 50 / รับน้ำหนักงานสูงสุดบนโต๊ะ 3000 kg

Horizontal Boring & Milling machine

Toshiba Shibaura เครื่องคว้าน ปาดเฟสผิว & มิลลิ่งแนวนอน
Model:  BFT – 9  (พร้อมอุปกรณ์ตามรูป มีหัวคว้าน 1 หัว)
หน้าโต๊ะ 900 x 1500 มิล  ระยะหัวยืดเข้าออก ~ 700 มิล
ระยะวิ่งซ้ายขวา 1100 เข้าออก 1200 ขึ้นลงแนวดิ่ง 950 มิล
Spindle Diameter 90 mm , Spindle Taper # MT.5

Horizontal Boring & Milling machcine

Nomura  เครื่องคว้าน ปาดเฟสผิว & มิลลิ่งแนวนอน
Model:  110AFB-4
หน้าโต๊ะ 1100 x 1800 มิล  ระยะหัวยืดเข้าออก ~ 900 มิล 
ระยะวิ่งซ้ายขวา 1600 เข้าออก 1600 ขึ้นลงแนวดิ่ง 1400 มิล
Spindle Diameter 110 mm , Spindle Taper # MT.6

 

Horizontal Boring & Milling machine

Kuraki  เครื่องคว้าน ปาดเฟส & มิลลิ่งแนวนอน
Model:  KBT-1003 พร้อมหัวคว้านสไลด์ , อุปกรณ์ตามรูป
หน้าโต๊ะ 1050 x 1200 มิล  ระยะหัวยืดเข้าออก 700 มิล
ระยะวิ่งซ้ายขวา 1200 เข้าออก 1200 ขึ้นลง 1250 มิล
Spindle Diameter 100 mm , Spindle Taper # MT.6
ออฟชั่นโต๊ะหมุนได้ 360 องศา รับงานบนโต๊ะสูงสุด 4000 kg