Horizontal Boring & Milling machine

หมวดหมู่สินค้า

Horizontal Boring & Milling machine

Kuraki  เครื่องคว้าน ปาดเฟส & มิลลิ่งแนวนอน
Model:  KBT-1003 พร้อมหัวคว้านสไลด์ , อุปกรณ์ตามรูป
หน้าโต๊ะ 1050 x 1200 มิล  ระยะหัวยืดเข้าออก 700 มิล
ระยะวิ่งซ้ายขวา 1200 เข้าออก 1200 ขึ้นลง 1250 มิล
Spindle Diameter 100 mm , Spindle Taper # MT.6
ออฟชั่นโต๊ะหมุนได้ 360 องศา รับงานบนโต๊ะสูงสุด 4000 kg

รูปเพิ่มเติม