Turret Milling / Howa Sangyo

หมวดหมู่สินค้า

Turret Milling / Howa Sangyo

Howa Sangyo Turret Milling
Model: 2R
ขนาดโต๊ะ 1350 x 310 มิล , NT # 40
ระยะวิ่งงานสูงสุด: 710 x 300 x 410 มิล

รูปเพิ่มเติม