Slotter machine 400 – 500 mm

หมวดหมู่สินค้า

Slotter machine 400 – 500 mm

Yamage เครื่องกระทุ้งร่องลิ่ม 500 มิล
Model: MY – 400 year1973
ระยะช่วงชัก 410 มิล , สามารถปรับระยะสูงสุด 510 มิล
ขนาดโต๊ะ 800 มิล โต๊ะวิ่งซ้ายขวา 670 มิล เข้าออก 600 มิล
มีฟีดออโต้ , มีจานแบ่งเฟือง

รูปเพิ่มเติม