Slotter machine 400 – 500 mm

หมวดหมู่สินค้า

Slotter machine 400 – 500 mm

Yamage เครื่องกระทุ้งร่องลิ่ม 500 มิล
Model: MY – 400  year1973
ระยะช่วงชัก 410 มิล
สามารถปรับระยะสูงสุด 510 มิล
ขนาดโต๊ะ 800 โต๊ะวิ่งซ้ายขวา 670 มิล
เข้าออก 600 มิล มีฟีดออโต้,จานแบ่งเฟือง

รูปเพิ่มเติม