Slotter machine 110 mm

หมวดหมู่สินค้า

Slotter machine 110 mm

เครื่องกระทุ้ง Nakabo 110 mm
Model: NS-110 year1979
ระยะช่วงชัก 110 มิล , ขนาดโต๊ะ 240 มิล
พร้อมใช้งาน ระบบไฟ380v รุ่นตั้งJOG ด้วยไฟฟ้า

รูปเพิ่มเติม