Slotter machine 105 mm

หมวดหมู่สินค้า

Slotter machine 105 mm

เครื่องกระทุ้ง Nakabo 105 mm
Model: NBS
ระยะช่วงชัก 105 มิล , ขนาดโต๊ะ 240 มิล
เช็คสภาพพร้อมใช้งาน ระบบไฟ380v

รูปเพิ่มเติม