Radial Drill machine 1600 mm // Tominaga

หมวดหมู่สินค้า

Radial Drill machine 1600 mm // Tominaga

Tominaga  Radial Drill  1600 mm
Model:  TRE-1600  , Taper MT#5
แขนยาว 1600 มิล , ระยะแขนขึ้น-ลง 850 มิล
ระยะหัวสปินเดิ้ลซ้าย-ขวา 1250 มิล
capacity: เจาะ60 ต๊าป50 คว้าน200 มิล

 

รูปเพิ่มเติม