Lathe machine 3000 mm // Dainichi

หมวดหมู่สินค้า

Lathe machine 3000 mm // Dainichi

Dainichi  Lathe with gap , มีสามขาพร้อม
Model:  DLG-SH63 x 300
สวิงผ่านป้อมมีด 400 ,ผ่านหน้าแท่น 630 มิล
สวิงผ่านคอม้า 900 มิล
ระยะกลึงงานสูงสุด 3000 มิล

รูปเพิ่มเติม