Lathe machine 2000 mm / Chubukoki

หมวดหมู่สินค้า

Lathe machine 2000 mm / Chubukoki

Chubukoki Lathe machine  มีคอม้า
Model: LLA – 2000
สวิงผ่านหน้าแท่น 650 มิล
สวิงผ่านป้อมมีด 410 ผ่านคอม้า 900 มิล
ระยะกลึงงานยาวสุด 2000 มิล

รูปเพิ่มเติม