Lathe machine 1500 mm / Takisawa

หมวดหมู่สินค้า

Lathe machine 1500 mm / Takisawa

Takisawa Lathe machine 8 FT with gap
Model:  TAL – 1500   Center Taper MT # 4
สวิงผ่านป้อมมีด 260 , ผ่านหน้าแท่น 460 mm
สวิงผ่านคอม้า 680 ,  รูผ่านเพลา 52 mm
ระยะกลึงงานยาวสุด 1500 mm  , มีสามขา มีคอม้า

รูปเพิ่มเติม