Hydraulic Bending Roll 2540 x 8mm / Amada 4 Roll

หมวดหมู่สินค้า

Hydraulic Bending Roll 2540 x 8mm / Amada 4 Roll

Amada เครื่องม้วนระบบไฮโดรลิค 4 ลูกกลิ้ง
Model: HC1 – 2508A
หน้ากว้าง 2540 มิล ม้วนเหล็กแผ่นหนาสูงสุด 8 มิล
ขนาดลูกกลิ้งบนโต 250 มิล ลูกกลิ้งล่าง 200 มิล
ควบคุมด้วยระบบคอนโทรลไฟฟ้า ยกหัวเปิดข้างได้สะดวก

รูปเพิ่มเติม