Cylinder Grinding machine 3200 mm // Toyoda

หมวดหมู่สินค้า

Cylinder Grinding machine 3200 mm // Toyoda

เครื่องเจียร์เพลากลม Toyoda พร้อมอุปกรณ์
Model:  GS-55 x 320  year1986
Dia.สวิง 550 มิล ระยะเจียร์งานยาวสุด 3200 มิล
Max Load Workpiece 1500 kg , Taper MT#6

 

รูปเพิ่มเติม