Cylinder Grinding machine 1000 mm

หมวดหมู่สินค้า

Cylinder Grinding machine 1000 mm

เครื่องเจียร์เพลากลม  Toyoda
Model: GOP32 x 100  year 1986
Dia.สวิง 320 มิล เจียร์งานยาวสูงสุด 1000 มิล
ระบบFull automatic เจียร์หน้า และ เจียร์ข้างได้

รูปเพิ่มเติม