Bending Roll 2600 x 10mm // Kyowa

หมวดหมู่สินค้า

Bending Roll 2600 x 10mm // Kyowa

Kyowa เครื่องม้วนเหล็กแผ่น 8ฟุตขนาด 3 ลูกกลิ้ง
หน้ากว้าง 2600 มิล ม้วนเหล็กหนาสูงสุด 10 มิล
ขนาดลูกกลิ้งบน 200 มิล ลูกกลิ้งล่าง 160 มิล
มอเตอร์ขนาด 5.5 kw (7Hp)

รูปเพิ่มเติม