adjustable angle plate / NEWS

หมวดหมู่สินค้า

adjustable angle plate / NEWS

โต๊ะเพลทเอียงองศา News (Made in Japan)
ขนาด 225 x 380 x 200 mm
น้ำหนัก 108 kg , เอียงปรับองศา -30 ถึง 90 องศา

รูปเพิ่มเติม