(3in1) Universal Wooding Machine

หมวดหมู่สินค้า

(3in1) Universal Wooding Machine

3in1  เครื่องงานไม้ Tokiwa  รุ่น OM-250

ไสขอบชิด 10นิ้ว , รีดผิวหน้าไม้ 16 นิ้ว, เลื่อยคัตเตอร์ 16 นิ้ว

รูปเพิ่มเติม