(3in1) Universal Wooding Machine

หมวดหมู่สินค้า

(3in1) Universal Wooding Machine

3in1 เครื่องงานไม้ Nishino  รุ่น SL-72

ไสขอบชิด 9 นิ้ว, รีดผิวหน้าไม้ 14 นิ้ว, เลื่อยคัตเตอร์ 16 นิ้ว

ขนาดโต๊ะไสงาน 10 นิ้ว, ขนาดโต๊ะเลื่อยงาน  มิล

รูปเพิ่มเติม