(3in1) Universal Wooding Machine

หมวดหมู่สินค้า

(3in1) Universal Wooding Machine

 

3in1 เครื่องงานไม้ Nishino  รุ่น SL-75

ไสขอบชิด 10 นิ้ว, รีดผิวหน้าไม้ 16 นิ้ว, เลื่อยคัตเตอร์ 16 นิ้ว

ขนาดโต๊ะไสงาน 11 นิ้ว, ขนาดโต๊ะเลื่อยงาน 490 x 800 มิล

รูปเพิ่มเติม