Bending Roll 2550 x 13 mm // Ondo

หมวดหมู่สินค้า

Bending Roll 2550 x 13 mm // Ondo

Ondo เครื่องม้วนเหล็กแผ่น 8ฟุตขนาด 3 ลูกกลิ้ง
หน้ากว้าง 2550 มิล ม้วนเหล็กหนาสูงสุด 13 มิล
ขนาดลูกกลิ้งบน 230 มิล ลูกกลิ้งล่าง 180 มิล
มอเตอร์ขนาด 5.5 kw (7Hp)

รูปเพิ่มเติม