Heavy Duty Lathe 2500 mm // Yamazaki

หมวดหมู่สินค้า

Heavy Duty Lathe 2500 mm // Yamazaki

Yamazaki Heavy Duty Lathe 12 FT
model:  REX 610 x 2500
สวิงผ่านป้อมมีด 370 ,ผ่านหน้าแท่น 610 มิล
สวิงผ่านคอม้า 870 , รูผ่านเพรา 104มิล
ระยะกลึงงานยาวสุด 2500 mm

รูปเพิ่มเติม