Combined Milling 3 in 1 / Yamazaki

หมวดหมู่สินค้า

Combined Milling 3 in 1 / Yamazaki

Yamazaki มิลลิ่งเจาะ ปาด คว้านงาน (3in1)
Model: YZ – 8L year1990
หน้าโต๊ะขนาด 1800 x 460 มิล , Taper NT-50
ระยะวิ่งงาน(max) xyz: 1100 x 420 x 830 mm
**เป็นรุ่นพิเศษคอลัมน์สูง และ มีออโต้ฟีดเจาะคลายเศษได้**

รูปเพิ่มเติม